martes, 7 de septiembre de 2021

Proyecto Sustraiak Proiektua. 2021.“Ura, lurraldearen eta bertako biztaleen egituratzailea”.“El agua, vertebradora del territorio y sus habitantes”

Hasiera on bat; maketak egiten ikasteko tailer bat irakaslegoarentzat 

Guraso Elkartetik 2021-2022 ikasturteari ongi etorria eman eta SUSTRAIAK HEZKUNTZA PROEIKTUAren berri eman dizuegu, aurten “Ura, lurraldearen eta bertako biztaleen egituratzailea” izenburupean abiatu dena.

Ura da aurten jorratuko den gaia, ikuspegi anitzetatik gure bizitzarako ezinbestekoa dea: osasuna bermatzeko, ekonomiarako, kulturan arrastoa utzi duena, etab. 

Proeiktuaren protagonistak ikastetxeko etapa guztietako ikasleak badira ere, hezkuntza komunitate guztiarekin lotura lortu nahi dan, hala nola gure eskualdeko beste bizilagunekin eren, bereziki adinduen jakituri eta bizi esperientzia jaso nahiko genuke. Guztioak proiektuaz gozatzea espero dugu!

Sustraiak 2021 ingurumen hezkuntzako proiektua aurrera eramateko emandako urratsak hauek izan dira: 

-    2021ko martxotik ekainera: Hilean behin SUSTRAIAK Hezkuntza Proiektuaren lan batzordeko bilerak (Ikastetxeko hezkuntza etapa guztietako irakasle ordezkariak, amak eta Guraso Elkartea) proiektuaren edukia prestako eta Nafarroako Gobernuak ingurumen hezkuntzara bideratuta urtero egiten duten dirulaguntza deialdi batera aurkezteko proiektua prestatu.

-    2021 ekainak 19: Nafarroako Gobernuaren ingurumen hezkuntzako deialdirako dokumentazioa aurkeztea,8.996,34€-ko aurrekontuarekin.

-    2021ko uztailak 5: Nafarroako Gobernuak proiektuaren puntu batzuk zuzentzea eskatu zuen

-    2021kouztailak 9:Guraso Elkartetik zuzenketak aurkezten dira.

-    2021ko abuztuak 18: Nafarroako Gobernutik proiektuak 100 puntutik 95 jaso dituela jakinarazi ziguten eta 7.197,08€-ko dirulaguntza (3.598,54€-.ko aurrerapenarekin). Berri ona!

-    2021ko irailak 3: SUSTRAIAK 2021 proiektua abian da irakaslegoari zuzendutako formakuntza batekin, maketak egiten ikastekoa, MAQUETAS EDERLANen eskutik.

 

SUSTRAIAK 2021 hezkuntza proiektuak honako jarduerak aurreikusi ditu: 

-    Eskualdean urak moldatutako eta lagundutako ekosistemak ezagutzea (gure lurraldean urari lotutako inguruak bisitatzea: hezeguneak, ibai eta errekak, paltsak, iturriak,... eta bide batez, bertako biztanleak ezagutzea)

-    Ura ezagutzea eta honi buruzko jarrera arduratsuak: ikaslegoaren artean gure kontsumo jarrerek baliabide hidriko eta ur-ekosistemen gainean duten eraginari buruz sentsibilizatu eta honen inguruan jarrera arduratsuak sustatzea.

-    Ura kultura eta gizartean izan duen eragina, baita toponimian ere.

-    Egindako lan guztiaren erakusketa:Egindako lana ikaslegoarekin partekatuko da material ezberdinen bidez: material grafikoa zein bisuala eta herritar guztiei zuzendutako aurkezpen bat gizarte etxean.

Lana iraila eta urrian zehar garatuko da nagusiki, dirulaguntza jasotzeko justifikazioa egiteko epean azarean 2an bukatzen bai da. Hala ere, ikasturte osoazn zehar uraren inguruan lan eginen da arlo ezberdinetan, hezkuntza proiektu honetatik ernatutako hazitik abiatuta. 

Informazio gehiago nahi izanenz gero, hemengo Guraso Elkarteko bloga kontsultatu.

------------------------------------

Buen comienzo del proyecto; un taller de elaboración de maquetas para el profesorado del centro

Comienza el curso  2021-2022 y desde la APYMA queríamos dar la bienvenida al curso informando del estado en el que se encuentra el PROYECTO EDUCATIVO SUSTRAIAK de este curso, que tiene como título “El agua, vertebradora del territorio y sus habitantes”.

El tema elegido para trabajar es el agua, un elemento esencial en nuestra vida desde todos los puntos de vista, vital, garantía de salud, económico, cultural, etc.

Aunque los protagonistas del proyecto van a ser el alumnado de todos los ciclos educativos del centro, este proyecto tiene la pretensión de llegar a toda la comunidad educativa, e incluso al resto de la población de nuestro territorio, especialmente a las personas más mayores, de las que queremos que nos acompañe su experiencia de vida y sabiduría. ¡Esperamos que todas y todos disfrutemos del trabajo planificado!

A continuación se recoge de forma esquemática los pasos desarrollados en el proyecto de educación ambiental Sustraiak 2021:

-    De marzo a junio de 2021: Reuniones mensuales de toda la comisión de trabajo del Proyecto Educativo SUSTRAIAK (profesorado de todas las etapas educativas del centro, madres y apyma) para la preparación de los contenidos del proyecto y  la documentación necesaria para la solicitud de ayuda económica en la convocatoria anual que saca Gobierno de Navarra para otorgar ayudas a proyectos de educación ambiental.

-    19 de junio de 2021: Presentación de la memoria del proyecto y demás documentación requerida en la convocatoria de Ayudas  para la educación ambiental del Gobierno de Navarra, con un presupuesto total de 8.996,34€.

-    5 de julio de 2021: Gobierno de Navarra solicita que se subsanen algunos puntos de la memoria presentada.

-    9 de julio de 2021: Desde la Apyma se presentan las subsanaciones.

-    18 de agosto de 2021: Gobierno de Navarra nos comunica que el proyecto ha tenido una valoración de 95 puntos sobre 100 y que se nos concede una ayuda de 7.197,08€ (con un anticipo de 3.598,54€). Gran noticia!

-    3 de septiembre de 2021: el proyecto  SUSTRAIAK 2021 se pone en marcha según lo planificado, con una formación al profesorado en elaboración de maquetas a cargo de MAQUETAS EDERLAN.

La previsión de trabajo de proyecto educativo SUSTRAIAK 2021  incluye las siguientes acciones:

-    El conocimiento de los ecosistemas de la zona modelados y acompañados por el agua (visitas a los entornos ligados al agua de nuestro territorio, humedales, ríos, balsas, fuentes, animales que los habitan, etc.)

-    El conocimiento y la práctica responsable del agua: responsabilizar al alumnado sobre el impacto sobre los recursos hídricos y ecosistemas acuáticos de nuestra forma de consumo, fomentando su uso responsable.

-    El agua moldeadora de culturas y sociedades, y origen de toponimias:

-    Exposición pública de todo el trabajo realizado: Se compartirá el trabajo realizado con el alumnado a través de material gráfico, audiovisual y presentaciones en el centro cívico para el conocimiento de toda la población de la zona.

El trabajo se irá desarrollando principalmente a lo largo de los meses de septiembre y octubre, puesto que la justificación del proyecto para cobrar la ayuda del Gobierno de Navarra hay que hacerla para el 2 de noviembre. De cualquier forma, a lo largo del curso se continuará trabajando temas relacionados con el agua, en las distintas disciplinas, a partir del germen creado con este proyecto educativo.

Para más  información del proyecto seguir consultando el blog de la APYMA.

Ongi etorri guztioi!

Bienvenidos todos al nuevo curso!

domingo, 27 de junio de 2021

Ekintza artistikoa. Acción artística. Mudanza, pausuz pausu bagoaz!

Joan den asteartean, hilak 21, Kili Kili proiektuaren baitan aurreikusitako ekintza artistikoa burutu zen eskolan. Ekitaldiari buruzko informazio gehiago nahi duenarentzat, ondorioetarako eta azken txoztenerako esteka utziko dizuegu. Eta gainerakoentzat argazki ederrak dituzue hemen, txikien parte-hartzea eta proposamenaren arrakasta erakusten dutenak. Zalantzarik gabe esan dezakegu gure seme-alabak txapeldunak direla. Eskerrik asko.

------

El pasado martes 21 se llevó a cabo en la escuela la acción artística prevista en el marco del proyecto Kili Kili. Para quien quiera más información sobre el evento os dejamos el enlace al informe final y las conclusiones. Y para el resto aquí tenéis unas preciosas fotografías que muestran la participación de los txikis y el éxito de la propuesta. Podemos decir sin lugar a dudas que nuestros hijos e hijas son unos txapeldunes. Eskerrik asko.Kili Kili proiektua Nafarroako Gobernuak finantzatzen du. Herritarrentzako diru-laguntzak, herritarren parte-hartzea sustatzeko 2021.
El proyecto Kili Kili está financiado por el Gobierno de Navarra. Subvenciones a entidades ciudadanas para el fomento y la promoción de la participación ciudadana 2021.


viernes, 18 de junio de 2021

Kili Kili Kronograma. Orain arte egindako lana. Cronograma Kili Kili. Trabajo hecho hasta ahora.


Kaixo.

Ikasturteari agur esateko eta Kili Kili proiektuaren lehen zatian zer egin den jakiteko, kronograma bat ekarriko dizuegu gaur, orain arte egindako jardueren eta etorriko diren proposamen batzuen berri emateko.

Lan handiko bide ederra izaten ari da, baina oso ilusionagarria, eta espero dugu, ziur gaudelako, hau guztia guztion onerako izango dela.

Publikoari begira geldialdi bat egiten dugu, nahiz eta udan batzuek proiektua lantzen jarraituko duten, intentsitatea den hori. Baina oporrak hartu baino lehen informazioa eman nahi genizuen eta zuen eskura jarri nahi genuen orain arte lantaldeek egunerokoan sortu duten dokumentazioa.

Hona hemen proiektuaren interesari buruz gurasoei egindako inkestaren emaitza.

Hemen dituzue lantaldearen aktak (osatu eta itzuli egingo dira, eta beti egongo dira zuen eskura).

Hemen dituzue bisitatutako zentroen argazkiak.

Hemen duzue ekintza artistikorako justifikazioa. Aurrerago, ekintzak berak sortutako beste dokumentu mota batzuk ikusiko dituzue.

Ponentziak blog honetan bertan daude, ez gara errepikatuko.

Azkenik, esango dizuegu irakasleak lan handia eta gogorra egiten ari direla dagokien zatian. Informazioa emango digute egoki deritzotenean.

Norbaitek edozein datu eta/edo informazio faltan botatzen badu, jar zaitezte harremanetan Apymarekin.

---------


Hola.

Para despedir el curso y tener una idea más genérica sobre qué se ha hecho en la primera parte del proyecto Kili Kili hoy os traemos un cronograma que ilustra las actividades realizadas hasta el momento y algunas propuestas que vendrán. 

Está siendo un camino precioso de mucho trabajo pero muy muy ilusionante y esperamos, porque estamos convencid@s, que todo esto va a ser en beneficio de tod@s.

Hacemos un parón de cara al público aunque algun@s en verano van a seguir trabajando en el proyecto, tal es su intensidad. Pero no queríamos irnos de vacaciones sin informaros y poner a vuestra disposición de manera transparente la documentación que se ha generado hasta ahora en el día a día por los distintos grupos de trabajo. 

Aquí tenéis acceso al resultado de la encuesta realizada a los padres y madres sobre el interés del proyecto.

Aquí tenéis acceso a las actas del grupo de trabajo (se irán completando y traduciendo y siempre estarán a vuestra disposición).


Aquí tenéis acceso a la justificación para la acción artística. Más adelante veréis otro tipo de documentos que la propia acción ha generado.

Las ponencias están colgadas en este mismo blog, no vamos a repetirnos.

Por último, deciros que el profesorado está trabajando mucho y duro en la parte que le toca. Nos irán informando cuando consideren oportuno.

Si alguien echara en falta cualquier dato y/o información, que no dude en ponerse en contacto con la Apyma.
Kili Kili proiektua Nafarroako Gobernuak finantzatzen du. Herritarrentzako diru-laguntzak, herritarren parte-hartzea sustatzeko 2021.
El proyecto Kili Kili está financiado por el Gobierno de Navarra. Subvenciones a entidades ciudadanas para el fomento y la promoción de la participación ciudadana 2021.


miércoles, 16 de junio de 2021

Uda ikastaroak. Cursos de verano. Beca Apyma Kili Kili Proiektua.

Kili Kili proiektua martxan jarraitzen du, eta oso pozik gaude proiektu horrekin bat egiten duten pertsonengan eragiten duen grinarekin. Familiak gora egiten jarraitzen du, indarrak eta esfortzua batzen jarraitzen dugu eta lana gero eta hobeto ateratzen da aurrera.

Horregatik, parte hartzeko aukerak eskaintzen jarraitzen dugu.

Hau proposatzen dizuegu: Apymak matrikula ordainduko die Euskal Herriko Unibertsitateak eskaintzen duen udako ikastaro honetan parte hartu nahi duten 6 pertsonari (3 irakasle eta 3 guraso): Ikasteko espazioak eta inguruneak eraldatzea. Baldintza bakarra ikasitakoa gero Kili Kili proiektuan berrikustea da.

Ekainaren 28an, 29an eta 30ean egingo da goizetan, Donostian bertan edo on-line, euskaraz eta gaztelaniaz. Badirudi ikastaroa une egokian diseinatuta dagoela guretzat, eta, beraz, uste dugu ezin dugula aukera hori pasatzen utzi.

Helburuak:

Hezkuntza-espazioen berrikuntzarekin lotutako joera pedagogikoak ezagutzea. Espazioek ikaskuntza-prozesuetan duten eraginari buruzko ikerketa nagusiak ezagutzea. Dimentsio digitaletik, ingurumenekotik eta pedagogikotik aztertzea hezkuntza-eremu bati egokitutako baliabide digitalen konfiguraziorik onena.

Hezkuntza-espazioak diseinatzeko printzipioak ezagutzea eta aplikatzea. Ikastaroak 30 orduko baliozkotasun akademikoa du, eta irakaskuntzako profesionalentzako jardueraren eskola-ordutegia 15 ordukoa da.

Gure kasuan (zuen kasuan, irakasleak, Nafarroako Gobernuaren Irakaskuntzarako Ikaskuntza programaren barruan daude), eta ikastaro horiek oso interesgarriak izaten direla esan digute. Hizlariek esperientzia handia dute eta inspirazio iturri izan daitezke. Publiko objektiboa irakasleak diren arren, publiko orokorrari irekita dago, eta hori primeran dago. Hemen duzue informazio guztiaren esteka. Biziki animatzen zaituztegu ikustera.

https://www.uik.eus/es/ikasguneak-eta-espazioak-eraldatzen

Interesdun guztien artean, asko izango dira, eta zozketa publiko bat egingo dugu. Beraz, parte hartu eta beka eskuratu nahi dutenek izendapenerako Ekainak 20 IGANDEA BAINO LEHEN mezu elektroniko bat idatz dezakete apyma.sustraiak@gmail.com helbidera, eta honako hau jarri behar dute gaian: EHUko udako ikastarorako hautagaia. Mezuan jarri diguzue ea bertaratuko zinateketen (egonaldia eta dietak zuen kontutik aterako lirateke) edo online joango zineten, baita zuen datuak ere, zuekin harremanetan jartzeko.

-----------

El proyeto Kili Kili sigue en marcha y estamos muy contentos con el entusiasmo que provoca en las personas que se van uniendo a él. La familia sigue aumentando, seguimos sumando fuerzas y esfuerzo y el trabajo sale adelante cada vez mejor.

Por este motivo, seguimos ofreciendo alternativas de participación. 

Esta vez os proponemos lo siguiente: la Apyma becará con el pago de la matrícula a 6 personas (3 profesores y 3 padres/madres) que estén interesadas en participar en este curso de verano que ofrece la Universidad del Pais Vasco: Transformar espacios y entornos de aprendizaje. 

La única condición que ponemos es que lo aprendido revierta después en el proyecto Kili Kili.

Se celebrará los días 28-29 y 30 de junio por las mañanas, presencial en Donosti u on-line, en euskera y castellano. Parece que el curso esté diseñado para nosotros justo en el momento oportuno y por tanto pensamos que no podemos dejar pasar esa oportunidad. Sus objetivos:

Conocer las diferentes tendencias pedagógicas relacionadas con la innovación de los espacios educativos.

Conocer las principales investigaciones sobre la influencia de los espacios en los procesos de aprendizaje.

Analizar desde las dimensiones digital, ambiental y pedagógica la mejor configuración de recursos digitales adecuados a un espacio educativo.

Conocer y aplicar los principios de diseño de espacios educativos.

El curso tiene una Validez académica de 30 horas y horario lectivo de la actividad para profesionales de la enseñanza: 15 horas. En nuestro caso (más bien en vuestro caso profesores, está enmarcado en el programa Aprender Para Enseñar del Gobierno de Navarra).

Y nos han chivado que estos cursos suelen ser muy muy interesantes. Los ponentes cuentan con una gran experiencia y seguro que nos pueden inspirar. Aunque el público objetivo es el profesorado, está abierto al público en general, cosa que está fenomenal.

Aquí tenéis el enlace con toda la información. Os animamos encarecidamente a echarle un vistazo.

https://www.uik.eus/es/ikasguneak-eta-espazioak-eraldatzen

Entre todos los interesados, que serán muchos, haremos un sorteo público. Por tanto, aquellas personas que deseen participar y acceder a la beca, pueden escribir un correo electrónico HASTA EL DOMINGO 20/06 a la dirección de la Apyma apyma.sustraiak@gmail.com poniendo en el asunto lo siguiente: Candidato/a al curso de verano UPV. En el mensaje nos ponéis si asistiríais de manera presencial (la estancia y dietas correría de vuestra cuenta) u on-line y  vuestros datos para ponernos en contacto con vosotros/as.

Aurrera!
El proyecto Kili Kili está financiado por el Gobierno de Navarra. Subvenciones a entidades ciudadanas para el fomento y la promoción de la participación ciudadana 2021.
sábado, 12 de junio de 2021

Bideoa. Kili Kili Pintzelkadak bigarren topaketa. Video. Segunda jornada Kili Kili pinceladas inspiradoras.

Kaixo, pasaden ostegunean arratsaldean Kili Kili Pintzelkaden bigarren eguna ospatuko genuen. Hitzaldiak oso interesgarriak eta inspiratzaileak izan ziren eta indar handia transmititzen dute. 

Oso sentsazio positiboa dugu. Hurbilago gaude alderdi guztietan gustuko dugun eskola bat lortzetik, inplikatutako ikasle, irakasle, guraso eta gainerako eragileen ikusleak beteko dituena. Oraindik bide luzea dago egiteko, baina ez dago atzera bueltarik. Pozik jarraituko dugu lanean. Entzutera animatzen zaituztegu. Hemen duzue eguneko bideoa.Hola, el jueves 10 a la tarde celebramos la segunda jornada de Kili Kili Pintzelkadak. Las ponencias fueron muy interesantes e inspiradoras y transmiten mucha fuerza. 
Os animamos a escucharlas. 

La sensación que tenemos es muy positiva. Estamos más cerca de conseguir una escuela que nos guste en todos los aspectos y cumpla con nuestras expectativas, las de los alumnos y alumnas, profesores y profesoras, madres y padres y demás agentes implicados. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero ya no hay vuelta atrás.  Aquí tenéis el video de la jornada.


Proyecto financiado por el Gobierno de Navarra. Subvenciones a entidades ciudadanas para el fomento y la promoción de la participación ciudadana 2021.


viernes, 4 de junio de 2021

Asamblea General- Batzar Orokorra. 3 de junio de 2021-2021ko ekainaren 3a

Kaixo, atzo egin genuen lehen batzarra, apymaren batzar berri gisa, eta urte berezi honetan. Eskerrak eman nahi genizkien deialdira joan zineten ama guztiei, baita zuen ekarpenak ere. Hurrengo deialdietan parte hartzera animatzen zaituztegu (batez ere atei😉), bai batzarretan bai antolatu ditzakegun beste jarduera batzuetan, iritzi eta ekarpen anitzek lana aberastu eta beti hobetzen dutelako.

Laster arte!

Hemen duzue prestatutako aurkezpena. Akta idatzita eta zuzenduta dagoenean izango duzue eskuragarri.

Klikatu irudian aurkezpena sartzeko.

-----

Hola, ayer celebramos nuestra primera asamblea genera como nueva junta de la apyma y en este año tan especial. Queríamos agradecer a todas las madres que acudisteis a la convocatoria, así como vuestras aportaciones. Os animamos a todos y todas (especialmente a los aitas😉) a participar en próximas convocatorias, tanto de asambleas como de otras actividades que podamos organizar porque la pluralidad de opiniones y aportaciones enriquecen el trabajo y lo mejoran siempre.

Nos vemos pronto!

Aquí tenéis la presentación que preparamos. Tendréis el acta a vuestra disposición en cuanto esté redactada y corregida.

Pinchar en la imagen para acceder a la presentación.jueves, 3 de junio de 2021

Amezti Elkarrizketak. Kili-kili proiektua abiatu dute Larraintzarko eskolan

Gaur, irratian Edurne Etxeberria kideak azaldu da zertan datza  proiektua eta zertan ari garen momentu honetan.

Hemen duzue esteka elkarrizketa entzuteko. Klikatu irudian.
Proyecto financiado por el Gobierno de Navarra. Subvenciones a entidades ciudadanas para el fomento y la promoción de la participación ciudadana 2021.